Priviti două sfere radioase, emitente, frumoase dansând: una sunteţi dumneavoastră, cealaltă este partenerul sau partenera care se afla langa dvs sau cel/cea care va veni. Aceasta contemplatie vă reaminteşte dansul dintru inceput. El se deschide in taina recunoasterii de Sine. Menţineţi cât puteţi de mult imaginea şi la sfârşit priviţi cum cele doua sfere se contopesc. Deschide-ţi-vă stării pe care o veţi primi în timpul fuziunii. Ancoraţi-o şi reveniţi la ea ori de câte ori vă simţiţi singuri, trişti, părăsiţi, tulburaţi.