Triunghiurile trezitoare sunt alcătuite din credinţe, daruri, haruri, potenţe, calităţi, virtuţi, intuiţii care ne reveleaza in taina unimii, Omul Indumnezeit.

Anumite triunghiurile potenţatoare sunt triunghiuri trezitoare.  Descoperirea lor antrenează în cascada  situaţii potenţatoare şi trezitoare.

Un triunghi trezitor transformă orice nod mental, emoţional, existenţial în dar pe care omul îl poate folosi în destinul său. El poziţionează corect omul pe harta sa evolutivă dandu-i acces la  Rostul Sau în Marele Puzzle Divin.

Aceste triunghiuri ne dezleagă cunoasterea, puterea, darurile dintru Inceput de Altadata si din Acum în opera de reîntregire.

SIMBOLUL ÎNNOIRII, CENTRĂRII, SCHIMBĂRII cuprinde triunghiul, crucea, cercul. Unind Cerul cu Pâmântul, cuvântul cu versul divin recunoastem că UNUL este în tot şi tot este UNUL.

 

TRIUNGHIUL este simbolul echilibrului, al creşterii, al transcenderii. Treimea care Suntem.

In CRUCE, Cerul se uneste cu Pâmăntul în Sfant Numele Tău.

CERCUL aduce armonia linistea, iubirea. Simbolizeaza întregirea, unimea, împreuna suntem Unul. El descrie procesul schimbării care include conştientizarea, acceptarea, acţiunea, integrarea, este echilibrul şi eterna reîntoarcere.

Acest simbol vizualizat ne ajută să altoim pomul convingerilor noastre, cu credinţe tămăduitoare, eliberatoare, întregitoare.

CUM SE REFLECTĂ TRIUNGHIURILE POTENŢOARE şi TREZITOARE ÎN VIAŢA NOASTRĂ: ne modifică mimica, postura, privirea amplificând luminozitatea chipului şi a trupului,  ne simţim împliniţi, atragem parteneri centraţi, trecem de la coincidenţă binecuvântată la alta, suntem mai intuitivi, ne creşte coeficientul de linişte şi armonie interioară, începem să ne folosim darurile, eliminăm credinţele limitative, facem alegeri potrivite, trăim conectaţi la vocile universului, ne respectăm pe noi şi pe ceilalţi,  suntem îndrăgostiţi de viaţă,  ne simţim eliberaţi de vechiul lăuntric,  descoperim perle chiar şi în situaţii considerate de ceilalţi şi de noi ca fiind dezastruoase, apreciem tot ceea ce avem, trăim minunea care suntem.

 Intrarea într-un triunghi trezitor atrage după sine o cascadă de alte triunghiuri trezitoare.

Exemple de triunghiuri trezitoare:

Sf. Graal – Sfera Iniţială – Noul Pământ;

Unimea – Intregirea – Împreună Suntem Unul;

Sfinxul şi energiile Kogayonului – Preoţia lui Zamolxe – Templul lui Unu;

Iubire – Cunoaştere – Elevare;

Drag – Iubire – Dăruire;

Libertate – Linişte – Elevare;

Frumuseţe – Creativitate – Tinereţe;

Înţelepciune – Discernământ – Împlinire;

Bucurie – Recunoştiinţă – Generozitate;

Încredere în Sine – Iertare de Sine – Iubire de sine;

Nadejde – Credinţă – Iubire;

Preot – Leader – Înţelept;

Contemplaţie – Adâncire – Regăsire;

Aliniere – Intregire – Înălţare;

Merit – Dar – Împlinire;

Libertate – Centrare – Avânt;

Noua Casa – Templul lui Unu – Noul Pământ;

Noul Om – Noul Pământ – Noul Univers;

Omul Sfinţit – Îngerul – Creatorul;

Viul din Viaţă – Iubire – Armonie;

Verticalitate – Centrare – Întregire;

Căutare – Regăsire – Sens;

Adevăr – Eliberare – Înălţare;

Recunoştiinţă – Rost – Împlinire;

Apropiere – Deschidere – Sens;

Fuziunea intimă extatică – Bucurie – Unime;

Bucurie – Armonie – Întregire;

Noul Trup – Noua Casa – Templul Nou;

Viul din viaţă – Aici şi Acum – Acasă;

Alegere-Aliniere-Translaţie;

Lecţie – Dar – Salt de înţelegere;

Iubire – Armonie – Intregire;

Conecţie – Salt – Translatare;

Coincidenţă – Rost – Devenire;

Vis-Poartă – Regăsire;

Sincronicitate – Salt – Devenire;

Mama – Tata – Fiu;

Spovedanie – Dezlegare – Înălţare;

Atingere de lumină – Înţeles – Elevare;

Iniţiere – Centrare – Înălţare;

Iniţiere – Integrare – Elevare;

Intenţionez sa fiu Omul – Aleg sa fiu Omul – Sunt Omul;

Trialog – Revelaţie – Devenire;

Compasiune – Iubire – Armonie;

Eu sunt – Noi Suntem – Împreună suntem Unul;

Calm – Echilibru – Elevare;

Linişte – Cunoaştere – Rezolvare de probleme;

Fuziunea intimă extatică – Cunoaştere – Iubire;

Receptivitate – Cunoaştere – Bucurie;

Iubire – Putere – Transformare;

Flexibilitate – Schimbare – Translatare;

Compasiune – Iubire – Înălţare;

Alegere – Schimbare – Eliberare;

Prietenie – Bucurie – Creativitate;

Frumuseţe – Iubire – Înălţare;

Abundenţă – Bucurie – Darnicie;

Pasiune – Spirit – Materializare;

Nadejde – Credinţa – Iubire;

Fuziunea intimă extatică – Iubire – Uniune;

Smerenie – Sănătate – Sinceritate;

Demnitate – Frumuseţe – Iubire;

Smerenie – Bucurie – Sinceritate;

Puritate – Dragoste – Frumuseţe;

Inocenţă – Uimire – Frumuseţe;

Înţelepciune – Deschidere – Sens.

Sunt n triunghiuri trezitoare pe care le puteţi accesa în reţeaua NOULUI PĂMÂNT. Important este să deschideţi uşa oricărei experienţe către unul sau mai multe triunghiuri aducătoare de SENS.