Dacă ar fi să privim cu ochii cerești universul, am putea vedea că este  un con, având la bază un cerc, noi oamenii plimbându-ne de la periferie spre  centru sau din miez către periferie, întregiți și radianți sau sfârtecați și fără chip, căutând Calea, sau ignorând-o. Unii mai hărnicuți pot fi văzuți cățărați  pe spirala înălțării, cea care unește centrul cercului de vârful conului. Cine e  Prezența sau vârful? Conștiința Christică, Sfera-Mama, Sfera-Tată, Sfera-Copil.  De acolo țâșnesc razele christice, perdeaua de lumină care ne învăluie pe toți,  însăși soarele divin, Unimea. Cu cât suntem mai centrați, cu atât vârful  conului, conștiința christică ne hrănește cu mai multe dezveliri, revelații,  bucurii cerești. Cu cât suntem mai la periferie și aura noastră este plină de  supărări, neiubiri, neiertări, cu atât nu simțim razele Prezenței atingându-ne.  De ce nu le simțim? Pentru că aura noastră, pielea spirituală nu permite. Fără limpezire, curățare, conștientizare, spovedanie, împărtășanie, razele soarelui  christic char dacă ne ating, noi …nu le simțim. Pașiți în acest con  luminic …spălându-vă în Triunghiul Iertării. Doamne iartă-mă și dezleăgă-mă de toate greșelile și păcatele pe care le am față de Iubire, Armonie, Pace, dar și  față de oameni, bunuri, bani. Rog Sfânta Treime să mă ierte și să mă dezlege,  Sunt Una cu Iertarea. Oftați, căscați, lăcrimați. Gândiți-vă ce triunghiuri  limitative ați găzduit de-a lungul timpului. Eliberați-le!!! Cu fiecare spălare vă apropiați mai mult de centrul vostru și miezul cercului, simțind Prezența în  Tot și Toate.  

 Ce înseamnă a fi centrat? Dacă privim un om stând pe verticală,  el este o cruce, avand o orizontală descrisă de mâinile desfăcute și o verticală pe care sunt înscrise 7 chakre, 7 ochișori divini. Cand suntem centrați, unim  Cerul cu Pământul, din miezul ființei noastre venind alegerea înălțătoare, din  esența noastră. Acest miez poate fi chakra 4 capitala sufletului, însă pot fi și  toți centrii uniți care radiază ca un soare christic din centrul crucii care  suntem. Ce înseamnă a uni Cerul cu Pământul? A exprima voia Divină, a uni  intuiția cu ceea ce faci, a crea din gândulul divin (Tatăl) și sentimentul  înălțător (Mama) o faptă minunată (Copilul). 

E ușor să acționezi din impuls, adică din centrii pământului, chakrele 1,  2, 3…. e poate un pic mai dificil să asculți vocea Cerului și să o lași să te  ghideze. Din această cruce se desfac brațele copacului christic și tot din ea  Graalul interior ne ghidează.  

A fi centrat înseamnă a acționa din miezul triunghiului echilateral,  exprimând Mama, Tatăl, Copilul, ființa treimică, adultul înțelepțit. Întoarcerea  Acasă presupune să ne facem temele în relația cu Divinul Masculin (Tatăl-Fiul)  cu Divinul Feminin (Mama-Fiica), dând grai în centrul triunghiului echilateral,  talanților. Atunci când darurile se activează luminând calea și propria poveste,  vorbim despre o ființă care acționează din centrul, din miezul, din esența ei. Ea  știe cine este, ce conține Contractul ei spiritual, încontro se îndreaptă. Pe  măsură ce își onorează temele și își înmulțește darurile, crucea care suntem și  triunghiul divin se îmbracă cu o sferă frumoasă, radiantă după chipul mariii  sfere centrale în care se află Triunghiul Christic, acest soare intrând în vals cu  alți sori pe Spirala Înălțării. 

49

Ce este triunghiul? Este vârful conului, chipul treimic, conștiința  ascensionată trei în una, Dumnezeu format din Sfera-Tată, Sfera-Mamă, Sfera Copil. Altfel spus, în fruntea tuturor se află o conducere treimică, un triunghi.  

Prin voință, gândire, simțire, această Treime creează un Unu desăvârșit.  Triunghiul reprezintă împletirea principiului masculin cu cel feminin, care se  întâlnesc pentru a da naștere celui de-al treilea principiu. În familie avem  mama, tata, copilul, în chimie, acidul, baza, sarea, în om avem treimea  inferioară formată din minte-inima-corp și cea superioară formată din corp  cauzal, corp budhic și corp atmic. Triunghiul echilateral (cu varful în sus) ne  duce la armonia perfectă sugerând omul echilibrat, dezvoltat, treimic, care a  coborât de la familia divină, Fermitatea Tatălui, Iubirea Mamei și Inocența  Copilului, îmbrăcând chipul christic, devenind o forță treimică în acțiune (la fel  ca și apostoliii) un înțelept.  

Triunghiul echilateral cu varful în sus este simbolul Divinității, Treime în  Unime, Conștiința ascensionată Trei în Una. În spatele Soarelui fizic, se află Soarele Christic, conștiința treimică formata din Sfera-Mamă, Sfera-Tată,  Sfera-Copil. Multe vieți am fost triunghiuri dreptunghice dezvoltând mai  puternic două calități ale tatălui sau două trăsături ale mamei, sau doar liniile  copilului. Și iată că într-o viață de bacalaureat pentru unii și de facultate  pentru alții, caracterul christic ne invită să ne dezvoltăm 3, 6, 9 calități, să strălucim cu Blândețea Mamei, Puterea Tatălui, Creativitatea Copilului, sau  cu Răbdarea Mamei, Voința Tatălui, Puritatea Copilului. Trei înseamnă regăsire, întoarcere Acasă dar și echilibru. De ce întoarcere acasă? Pentru că chipul christic este un chip treimic și marea fuziune apare după ce am făcut  valsul cu Sfera-Tată, Sfera-Mamă, Sfera-Copil. Și apoi cu toate în Împreună Una vom simți contopirea luminică cu conștiinta christică.  

Miezul triunghiului în știința inițiatică reprezintă de fapt vârful. Atunci  când căutam centrul folosind Contemplația —Meditația — Rugaciunea, sau  Acceptarea — Iubirea — Recunoaștiința, simțim conexiunea cu vârful conului,  miezul triunghiului, întâlnirea cu centrul cercului.  

În viul fiecărui triunghi de virtuți se află Recunoașterea de Sine, însăși  Soarele Christic care își întinde brațele către noi.  

Uitați-vă cu ochii observatorului la o provocare, o situație, o problemă care vă perturbă. Ce triunghi de virtuți vă poate ajuta să iesiți din ea? Folosiți  triunghiul ca un pașaport luminic pentru a pătrunde într-o lume a Liniștii, a  Bucuriei, a Blandeții, sau ce triunghi mă cheamă pentru a rezolva această chestiune?  

Aplicați-l la nivel de gând, emoție, faptă. Ce mesaj se dezvăluie în  centrul lui?  

Cand acest triunghi nu se dezvăluie înseamnă că v-ați prins în rolul de  victimă sau în rolul de călău sau în cel de distant împietrit și nu vreți să ieșiti  de acolo. Practicați terapia prin plutire, veniți la LuViOm, accesați Meditația,  sau Contemplația sau Concentrarea. Ce virtuți se activează pe cerul interior?  

 Pentru că în multe întrupari am fost în chip lumesc triunghiuri  dreptunghice manifestând în exces două trăsături de caracter, ambiția și  fermitatea, sau supunerea și moliciunea, în Acum triunghiul celest ne invită să ne dezvoltăm trăsăturile Mamei, Tatălui, Copilului, în mod echilibrat, să devenim forțe trinitare în acțiune, să fim înțelepți radianți, fii de Dumnezeu,  structuri echilibrate care exprimă Mama, Tatăl, Copilul, Omul cu O mare,  dezvelindu-se ca: Geniu — Sfant — Maestru, Armonizator — Ghid —  Dezlegător de drumuri, Sustinator psi — Stâlp de Lumină —Metaconsilier,  Lider — Înțelept — Preot, Țesator în Lumină —Dezvelitor — Stâlp de  Lumină, chipuri cerești care amprentează memoria spirituală a umanitații, sori  christici sau stele radiante.  

Triunghiul este un amplificator, o calauză deghizată, un dirijor pe  cărările subtile ale vieții, un activator al Căii, vocației, radienței noastre unice.  In chip subtil noi suntem o scânteiuța divină însoțită de o forță trinitară (un triunghi format din entitați de lumină), în fiecare viață dând grai unei  raze: a Iubirii, a Blândeții, a Frumuseții, a Răbdarii, a Înțelepciunii, până când  acest Soare nu mai are nevoie să se întrupeze. Chipul christic pe care îl urmăm  este format din Sfera-Mama, Sfera-Tată, Sfera-Copil, un triunghi celest  înconjurat de o sferă. Acesta este Soarele Christic și după chipul lui venim cu  toții.  

În viul regăsirii triunghiurile formate din virtuți, inițieri, înțelegeri,  trăsături de caracter radiante, credințe potențatoare-trezitoare ne dezvăluie  Calea, Adevărul, Viața Divină, reamintindu-ne că în noi se afăa Sfera-Tată,  Sfera-Mamă, Sfera-Copil, Dumnezeul-Trinitar, Conștiința ascensionată Trei în  Unu cu care e de dorit să corespondăm în Tot și Toate.  În centrul fiecărui triunghi se activează un răsărit ce deschide noi porți  de înțelegere, de aici pornind Calea, Adevărul, viața întru Hristos.  De aici restabilim conexiunea cu Marea Sferă Centrala si pornește  Valsul.  

Experimentați triunghiul sub forma binecuvântării: Să fie Iubire,  Armonie, Pace, Să fie Bucurie — Înțelepciune — Unime, Să fie Abundență,  Căldură, Bunătate!!!  

Prin cuvânt — emoție — faptă, binecuvântarea voastră va rescrie un loc,  chipul unei intersecții, christicizând caracterul vostru, luminând Calea.  Calea este firul divin care leagă mai multe vârfuri de munți dintr-o  singură viață sau din mai multe. O horă-spirală a înțelegerilor înălțătoare. În  Contractele noastre spirituale sunt trecute atât buclele existențiale, adică repetițiile dureroase pe marginea unei teme de viață neintegrate, straduța  îngustă sau destinul căldicel, cât și Calea, Povestea unică ce se țese cu fire de  jertfă. Cu toții am vrea să fim pe Cale, însă cu adevărat știm să renunțăm la  obiceiuri nesănătoase, gânduri pitice, scenarițe emoționale, așteptări, dorințe?  Suntem dispuși să predăm firele controlului și să lăsăm Triunghiul cu varful în  sus să grăiasca?  

Calea se activează când lumina christica e mare, farul interior dezvelind  vocația, unicitatea, Drumul.  

Nu există Cale în mlaștina supărărilor și nici în balta dorințelor.  În limpezire cu predare și dăruire, Calea se activează, topind în ea mai  multe virtuți. Și doar așa o putem urma …având în față Triunghiul Christic,  Conștiința Treimică, Radianța Unică.