Când aţi transformat o temă în dar şi ea nu se mai repetă în deştin, apar unul sau mai multe salturi de înţelegere pe care le faceţi pe SPIRALA ÎNĂLŢĂRII.

Bucuria care va îmbrăţişează fiinţa de lumină vine din însăşi TRIUNGHIUL TREZITOR CARE RADIAZĂ, CERCUL INTELEGERII care s-a ÎNCHIS şi CRUCEA DE LUMINĂ CARE VĂ ALINIAZĂ permiţând SPIRALEI ÎNĂLŢĂRII să se activeze.

Priviţi verigile unei teme cu ochi divini, fără să vă identificaţi cu ea.

Tema: Atrag numai parteneri rigizi

Ce parte din mine judecă rigiditatea?

În ce situaţie am manifestat eu rigiditate? Care este darul rigiditatii?

Începeţi să îmbrăţişaţi acest aspect ca pe un copil uitat, abandonat. În ecuaţia rigiditatii puteti găsi perfecţionism, rigurozitate, planificare, organizare, masura, prudenta, perseverenta, implicare.

Darurile pot fi: disciplina, perseverenta, implicarea sau un alt aspect-boltitor pentru fiinţa de lumina care sunteţi.

Primiţi aceste taşniri de sens ca pe niste binecuvăntări şi veţi simţi viaţa ca pe un sculptor inspirat, tema ca pe dalta lui cea minunata, darul este chiar expresia care coboară in creaţie iar saltul de inţelegere transformă modelajul în capodopera ajutandu-ne să stralucim pe  SPIRALA ÎNĂLŢĂRII.