Contractele noastre spirituale sau hârtile evolutive cu care am venit la  întrupare conțin teme și lecții de viață pe care e de dorit să le facem într-un  anumit răgaz de timp decis de Sus din viața dintre vieți. Aceste esențe/ unități  de recunoaștere/ lecții au fost stabilite de Ghizii cerești împreună cu Cel ce  urmează să se întrupeze și Întelepții. Aceasta fiind o forță treimică, un triunghi  al carui vârf e format din Domnii Destinelor, în centru fiind Povestea/  Destinul ales. După această decizie triunică, în functie de cerul din care cobori,  urmează să-ți alegi corpul, familia, țara, instrumentele divine cele mai  potrivite, prietenii, darurile, partenerii toate invitându-ne prin valsul cu sferele  cerești dar și cu aspectele pământești (Precum în Cer asa și pe Pământ), să pășesti pe Spirala Înălțării. Sunt anumite corpuri pentru destine spirituale,  altele pentru destine artistice, altele pentru destine muzicale. Nu îți poți alege  un corp de Miss World și în același timp un destin de maestru reiki, pentru că acel corp ar fi o mare capcana pentru a împlini Contractul Spiritual pe care l ai facut în Ceruri.  

E important să acceptăm că nu ne alegem copiii, ci ei ne aleg pe noi  după chipul meritelor noastre și dacă ne-am abuzat în alte vieți copiii sau i-am  avortat e posibil să nu mai avem drept divin de copii în actuala întrupare. Cu  multă Credință, Iubire, Rugăciune, anumite pasaje din Contractul nostru pot fi rescrise activând daruri sau bucurii care nu au fost stipulate. Însă totul după Legea meritelor care spune foarte clar: Oamenii primesc tot ceea ce merită la  timpul potrivit, și Plată și Răsplată, Contractul nostru spiritual fiind emanația  unui Triunghi divin ce conține: karma personală — karma de neam — lecțiile  acestei vieți (felul în care le-am abordat).  

 Tatăl-Spirit ne invită să parcurgem lecțiile și temele de viață agreeate  de Noi — Ghizii ceresti — Domnii Destinelor cu sentimentele înălțătoare ale  Mamei-Suflet (Iubire necondiționată, Răbdare, Înțelepciune, Blândețe, Bucurie,  Empatie, Compasiune, Bunătate, Căldură) cărora le putem da grai și chip cu  ajutorul copilului din noi… Experiențele din Contractul nostru spiritual sunt:  prestabilite și nu pot fi rescrise, altele prestabile și care pot fi rescrise și altele  pe care le atragem în funcție de nivelul nostru de conștiință de la o bornă de  Sens la alta pe unul din drumurile alese (Cale, Drumul căldiceilor, Spirala descendentă). Cel mai important în procesul evolutiv este caracterul divin,  roadă a triunghiurilor de virtuți și atitudinea christică cu care onorăm rolul/  urile pe care le-am agreat de Sus pentru că putem fi de nota 3 ca mame sau de  nota 10. Depinde de noi. Alegem doar felul în care jucam rolul și doar după ce  ne-am trezit putem să alegem în ce rol vom juca. Această înălțime în rol  susținută de verticala cerească este rezultatul eforturilor noastre din Ceruri  (rugăciuni, spovedanie, împărtășanie) dar și de pe Pămant (fapte înălțătoare,  sentimente radiante, gânduri pure). Mărind viteza de integrare adică de  transformare a experiențelor zilnice în înțelepciune de Viață, temele noastre de  viață devin daruri întregitoare, înțelegeri și salturi de conștiență ce construiesc  muntele interior, Muntele Divin.  

Când provocările vieții dau buzna în Acum și caii emoțiilor invadează pătratul materiei, nu alergați să beți ceva sau să coborâți pe spirala  descendentă a vieții cu o amantă atrăgând copii cu probleme și o moarte  năpraznică, ci urcați pe acoperiș în triunghiul spiritului și activați spirala  întrebărilor: Care este tema de viață pe care mi-o dezvaluie experiența pe care  o trăiesc? Ce este de dorit să învăț? Care este binecuvântarea sau darul acestei  pierderi de bani? Ce varf se înalță de dincolo de nori? Practicând postul — contemplația — rugăciunea sau facand reiki — îmbrățișând copacii —  mulțumind, darurile experiențelor/ situațiilor/ provocărilor se vor dezveli la  timpul potrivit.  

Cu cat suntem mai prezenți, mai conecați, mai deschiși la lecțiile zilei  văzând binecuvântările ascunse ale lui Acum, cu atât viața ni se va părea mai  plină de tâlc și Muntele Divin mai ușor de urcat. Primesc ceea ce Este așa cum  Este, este abordarea corectă prin care experiența, oricat de dureroasă ar fi, se  poate transforma rapid în Mari Binecuvântări. Darurile sunt unități de  Discernământ, de Clar, de Bucurie, de Blândețe, de Înțelepciune, de  Frumusețe, de Căldură, de Pace, de Bucurie, de Recunoștiință. Ele dăltuiesc  corpul de slavă, fiind aurul celest, argintul cosmic, cuprul divin pe care îl  extragem din situații/ experiențe/ provocări, acele unități de întregire care ne  activează Ființa de Lumină (Pâinea noastră cea întru Ființa de Lumină, Da-ne o nouă, astăzi).  

Onorându-ne temele de viață cu idei radiante, sentimente înălțătoare  (ex: Iubire — Bucurie — Întelepciune) și fapte pline de jertfă simțim cum  crește în noi copacul vieții: corpul cauzal reprezintă frunzele, corpul budhic,  florile și corpul atmic, fructele. Acest copac format din raze divine dezvăluie  radianța unică pe care o are fiecare om. Geniile, medicii treziți, metaconsilierii,  oamenii deschiși știu cum să se ridice până la primul vârf, corpul cauzal  revelând cauzele bolilor sau ale arestului de voință sau ale venirii unui copil cu  malformații. Aici sunt și sălile de creație de unde coboară marile idei, inovații,  inveții, Ințelepții activând prin stări de Grație, Curgere, Conecție, opere  întregitoare, creații înălțătoare, deschideri de Drumuri. La corpul budhic au  ajuns Sfinții și Oamenii cu sentimente înălțătoare, iar pe corpul Atmic întâlnim  maeștrii și adulții treimici, cei care unind Cerul cu Pământul au dat grai  faptelor pline de jertfă. Aceste trei corpuri superioare (cauzal —budhic —  atmic) ne permit să rescriem anumite situații, să activăm daruri înălțătoare, să dăm grai unor doruri sau unor chemări care nu se află în Contractul nostru  Spiritual. Din acest Triunghi cu Vârful în Sus tâșnește Calea, Marea Poveste,  Radianța Proprie, Vocea Unică. Aici putem rescrie povestea noastră cu stiloul  Iubirii, Înțelepciunii, Credinței (sau cu un alt triunghi de virtuți) având ca  cerneală, Lumina Christică.  

 Batrânii Satului, sau altfel spus Colegii noștrii mai mari, ne reamintesc  că există trei contracte spirituale active (pentru Școala Vieții pe Gaia, pe  fiecare ciclu evolutiv, pe fiecare viață), trei sfere care se suprapun în Acum,  teme vechi și noi dezvelindu-se zi de zi conducându-ne către o horă a darurilor  din care țâșnește spirala Înălțării. Reamintirea, Dezvelirea, Bucuria de a  descoperi, deschid teritoriile a Ceea ce Suntem, ființe treimice și Întregimi care  se întorc Acasă, înmulțind darurile dintru Început, de Altădată, din Acum!!! 

Tatal nostru carele ești în Ceruri, 

Sfințească-Se Numele Tău, 

Vie Împărăția Ta, 

Facă-Se Voia Ta!  

Precum în Cer, așa și pe Pamant!!!  

Pâinea noastră cea întru Ființa de Lumină, 

Dă-ne o nouă Astăzi, 

Și ne iertă pe noi greșelile noastre  

Precum și noi iertăm greșiților noștri  

12

Și ne activează Cunoașterea, Puterile, Darurile dintru Început, De altădată,  Din Acum (Triunghi divin)  

Și binecuvântează Omul, Frații mei, tot Locul.  

Amin. (Triunghi Divin)  

Ultimele două versuri ne reamintesc aceste contracte, cele trei sfere care  în valsul lor dau grai memoriei spirituale și ființei unimice care nu trebuie să traverseze această viață ca Nemernic sau Fals Dumnezeu, ci ca Ființă de  Lumină (așa cum apare și în rugăciunea Tatăl Nostru), experimentând viața cu  trup cu Iubirea Mamei Divine, Înțelepciunea Tatălui, Creativitatea Copilului.  Și dacă primim temele de viață în energia Facă-se Voia Ta, Doamne …florile  vieții și fructele ei ne vor aduce în cupa sufletului, ÎMPLINIRE.  

Exemple de teme de viață: Empatia în cuplu, Bucuria neconditionata,  Acceptarea a ceea ce este așa cum este, Responsabilitatea profesională,  Integritatea în cuplu, Fidelitatea, Blândețea-fermă în relația cu ceilalți,  Exprimarea de Sine, Armonia în relațiile cu ceilalți, Unitatea în cuplu,  Împăcarea triunghiurilor în viața de zi cu zi, Predarea sau intrarea în facă-se  Voia Ta, Alinierea la Voia Divină, Sinceritatea, Creșterea protecției divine a  țării în care te-ai născut, Înmulțirea talanților în cuplu, Iubirea necondiționată,  Răbdarea etc. 

Toate temele de viață sunt împachetate în situații pline. Norii emoționali  din spatele acestor straturi îmbrățișându-ne Soarele Christic. Și când unim  cunoașterea divină (Cerul) cu Bucuria experienței (Pământul), la centru se  dezvăluie Înțelepciunea Vieții.  

Cândva, Adam și Eva trăiau la nivelul corpului budhic al planetei Geea  nutrind unul față de celălalt Iubire necondiționată, Blândețe, Recunoștiință,  Înțelepciune, Bucurie, Frumusețe. (Acesta este varful triunghiului pentru  oamenii care și-au propus să evolueze). Gustând din pomul binelui și al răului  au coborât la nivelul astralului inferior al planetei, însoțindu-se cu emoțiile  duale: fericirea și nefericirea, asprimea și blândețea, tristețea și bucuria, dând  glas omului cu O mic. Așa s-a configurat baza triunghiului, varful lui fiind  ascuns în NORII EMOTIONALI AI EXPERIENȚELOR.  

Facandu-ne temele de viață cu idei frumoase, sentimente înălțătoare,  fapte radiante, dând grai în interiorul nostru maestrului, preotului, trăitorului  de Sens, regăsim vocea acelui Adam înălțat, grația Evei radiante, întregimea  Omului cu O mare.  

Tema este o esență de viață care se dezvăluie prin legea primirii.  Te primesc pe tine Una și slujesc în Sfânt Numele Tau.  

Primesc să învăț Iubirea necondiționată în cuplu, 

Primesc să cultiv Blândețea, Răbdarea, Înțelepciunea, 

Primesc tot ceea ce este așa cum este.  

În sine, Sfera-Tată ne invită să parcurgem anumite teme de viață pentru  a cunoaște divinul masculin, Sfera-Mamă ne dezvăluie esențele de viață care  dau glas Divinului Feminin, iar Sfera-Copil ne conduce către lecții ce dezvăluie  Treimea care Suntem în așa fel încât când am parcurs în noi un Triunghi al  temelor, Daruri treimice, frumoase și radiante să grăiască prin corpul nostru de  slavă.  

În anumite momente, temele de viață cu Divinul Feminin sunt mai  pregnante, în altele lectiile de viață legate de Divinul Masculin devin mai  evidente, Căsătoria în sine a principiului masculin cu cel feminin activând/  creend un germene, o sămânță, o deschidere triunică prin care corpul christic  ne vorbește.  

Pentru ca emoțiile duale să nu vă invadeze în timp ce vă faceți tema de  viață, urcați din patratul materiei în triunghiul spiritului activând Iubirea —  Blândețea — Înțelepciunea, sau Căldura —Predarea — Bucuria, sau Pacea —  Recunoștiința — Bunăvoința. Aici în casa de pe stâncă veți simți chipul  christic. Lucrând cu Triunghiul Iertării (Mă iert și mă dezleg — Rog Sfânta  Treime să mă ierte și să mă dezlege — Sunt Una cu Iertarea) sau cu Mantra  Unimii (Sunt Bucurie, Pace, Înțelepciune, Sunt Tot Ceea ce Sunt, Eu Sunt)  (repetați-o de 3, 6, 9, 12 ori) veți simți radianța voastră unică, puterea triunică pe care o aveți, vocea proprie.  

Astfel, nodurile emoționale se dezleagă și daruri incredibile coboară în  relația cu partenerul, colegul, managerul, mama, tatăl.  

Chipul nostru din geometria sacră este o tâșnire luminică însoțită de o  forță treimică. De aceea apare în Acatiste această grăime: Treime în Unime,  ajută-ma!!! Cu fiecare temă făcuta și cu fiecare dar activat, scanteiuța se  mărește și devine un mic Soare care strălucește pe Raza Răbdării, Raza  

14

Bucuriei, Raza Înțelepciunii, sau pe 9 raze, sau pe 12 raze, după cum temele de  viață au fost onorate și darurile au început să străluceasca atingând sufletele.  Și cu fiecare dar ne luăm felinarul propriu și urcăm mai mult și mai bine  pe Muntele Chistic.  

Pentru a afla dacă suntem pe Cale, e important să fim conectați la  Centrul nostru, acea radianță triniunică care ne călăuzește prin intuiție, stări  înălțătoare, revelații, reamintiri, bucurii cerești. La fiecare trei nopți trecem  printr-o evaluare cerească în urma căreia primim prin stări înălțătoare, vise  unimice, înțelegeri… răspunsul că am finalizat anumite teme de viață. Cand  apar insomnii, stări pitice, neîmpliniri, boli… Tatăl-Spirit și Mama-Suflet ne  întorc la tema restantă, provocarile repetându-se pe marginea aceleiași teme de  viață. Evaluarile cerești au loc și la finalul fiecarui an, când absolvim școala  planetară, când trecem dincolo, la închiderea unui ciclu evolutiv, înainte de  echinocții și solstiții. Înțelepții, sau Domnii Destinelor, ne susțin să ne integrăm  temele, dăruindu-ne premii-stări minunate, sau înțelegeri, sau idei inspiratoare,  cu care putem continua valsul evolutiv. Acestea sunt răspunsurile pe care le  primim în funcție de hărnicia noastră. În răsărit se descarcă temele în Graalul  interior, în apus ele se închid dezvelind radianța darurilor, iar în noapte cu  Ințelepții alături (Vârful Triunghiului), apar acele salturi de înțelegere,  iluminări, deschideri de Sens.  

Atunci cand temele de viață nu sunt făcute nici măcar 50 la sută din ele  pe mai multe vieți, apar cancerele ca forme de purificare și înțelegere  accelerată. Și când cele 3 cauze ale bolii sunt karmice și nu se poate interveni  (de către medici, metaconsilieri etc) înseamnă că așa trebuie facută Trecerea și  activate Darurile, alături de maestrul-Suferința care îți dezvăluie în clarul  nopții puterile anotimpurilor traversate precum și vârfurile pe care le-ai fi putut atinge.  

Prima formă de plata în legile divine pentru o temă de viață nefacută în  ragazul de timp stipulat sunt banii pierduți, apoi plata se mută la nivelul  organului cu care am comis greșeala, păcatul, am cultivat patima.  

Temele de viață sunt configurații geometrice care îți dezvăluie strălucirea  ta unică pe măsură ce simți parfumul, darul, savoarea acelei lecții și o traduci  în comportamente triunice (ex: blând-ferm-jucăuș).  

Exact acolo unde aveți restanțe, corijențe, repetenții traduse prin bucle  emoționale, existențiale, suferințe, neacceptări, boli, căderi, temele nu au fost  grădinărite în ragazul de timp agreat cu Înțelepții.  

Întrebările potrivite sunt: Ce teme de viață îmi dezvăluie aceste  experiențe? Care sunt darurile acestor situații? Ce înțelegeri s-au asezat pe  aeroportul sufletului? Ce perle se revelează în șiragul vieții?  

Pe măsură ce tema este absolvită și darul apare dezvelind vârful interior  al muntelui care suntem, ne activăm ca sfere triunice ce simt în orice curgere/  flow, Bucurie de viață, valsul cu sferele cerești și sferele-oameni, Fuziuni  traduse de noi prin cuvinte ca extaz, contopire, însăși întoarcerea Acasă.  

În valsul cu temele de viață, Lumina Christica ne susține să le facem la  timp și în Asumare de Sine cu Iubire, Blândețe, Răbdare, activând și daruri  care nu sunt stipulate în contractul nostru spiritual.  

Pentru că e greu să acceptăm că scenariile de viață în care ne aflăm sunt  scrise de noi și ghizii noștri împreună cu Sfatul Înțelepților și că multe dintre  experiențe sunt date, unele neputand fi rescrise altele doar parțial și doar după ce ne-am trezit …putem alege înălțător. Gândiți-vă la toate provocările în care  nu ați putut controla nimic, ba chiar ați fost luați pe sus și conduși într-un  anumit loc. Treziți, cu o atitudine christică în care am topit multe virtuți,  precum și cu multe daruri dintru Început, de Altădată, din Acum, putem  deschide poarta unor înțelegeri înălțătoare chiar dacă experiența prin care am  trecut a fost foarte dureroasă. În sine prezentul este o consecință a meritelor  sau nemeritelor noastre din multe vieți, liberul arbitru invitandu-ne să alegem  felul în care ne vom juca rolul (de mamă abuzatoare sau de mamă iubitoare?!)  dezonorând sau onorând acest Acum, la baza muntelui sau pe vârf.  

Calea presupune mult Curaj — Hotărâre — Bucurie, sau Jertfă —  Predare — Determinare, sau Integritate — Forță — Implicare, sau Dedicare —  Intuiție — Demnitate, în așa fel încât ceea ce a fost scris sus (în Ceruri) să fie  realizat jos (pe Pământ) și muntele interior să strălucească. În același Contract  spiritual noi am definit trei linii posibile de exprimare pentru aceleași teme: pe  Cale (cu idei, sentimente, fapte înălțătoare) pe straduța îngustă cu opoziție,  neacceptare, lene, însă în felul acesta ne onoram parțial temele. Sau pe spirala  descendentă cu accidente, boli, neîmplinire, multe teme rămânând nefăcute.  Trecerea de la spirala descendentă la straduța și apoi la Cale se face cu  ajutorul triunghiurilor schimbării, a rugăciunilor, a meditațiilor, a  contemplațiilor, a introspecțiilor, a virtuților, a faptelor înălțătoare.  Pentru a vedea ce teme de viață aveți, explorați astfel esențele vieții:  Desenați un Soare, pe fiecare rază definind relațiile active din viața voastră.  Unde apar mai multe emoții și ele se repetă dureros, acolo sunt teme de viață nefăcute. Ex: Raza Iubirii, Raza Banilor, Raza Profesiei etc.